Trauma en traumabehandeling
/psychotherapie

Trauma en traumabehandeling
/psychotherapie

Ingrijpende gebeurtenissen ontregelen! Het is normaal dat ingrijpende gebeurtenissen je tijdelijk ontregelen. De indrukken die op je af komen zijn dan even teveel voor de verwerkingscapaciteit van je lichaam en geest. Maar wanneer de ontregeling blijft en je dagelijks leven langdurig verstoort is behandeling nodig. Hierbij is er een verschil in impact tussen een eenmalige of relatief kortdurende ingrijpende gebeurtenis, zoals een verkeersongeluk, een geweldsincident, een verkrachting of een natuurramp en langdurige stressvolle gebeurtenissen, zoals mishandeling en seksueel misbruik in je kindertijd of in een partnerrelatie. Hierdoor verschilt ook de behandelwijze.

Traumabehandeling na een eenmalige of relatief kortdurende ingrijpende gebeurtenis

Wanneer je voordat je de ingrijpende gebeurtenis meemaakte goed functioneerde is de behandeling doorgaans kortdurend. Hiervoor werk ik met EMDR, een methode die het zelfhelende vermogen van je lichaam en geest ondersteunt, net zoals een hechting dat doet bij een wond die te diep is om vanzelf te genezen en net zoals gips het herstel van een botbreuk ondersteunt. Meer informatie over EMDR kun je vinden op www.emdr.nl.

Hoe ziet trauma na een eenmalige of relatief kortdurende ingrijpende gebeurtenis eruit?

Na een eenmalige of relatief kortdurende ingrijpende gebeurtenis kun je je gespannen of schrikachtig voelen, alsof je voortdurend op scherp staat. Of je merkt dat je slechter slaapt. Ook kun je nachtmerries krijgen over de gebeurtenis of de gebeurtenis overdag weer helemaal voor je zien. Of je vermijdt plaatsen, activiteiten, gespreksonderwerpen of televisieprogramma’s die je aan de gebeurtenis doen denken vanwege de nare herinneringen die ze bij je oproepen. Dit zijn allemaal normale reacties op extreme gebeurtenissen. Doorgaans verdwijnen deze klachten vanzelf weer. Als de klachten niet vanzelf weggaan, kan er sprake zijn van een post traumatische stressstoornis en is behandeling nodig.

Je dagelijks leven wordt (zeer) regelmatig verstoord doordat je nacht-merries hebt, door zich opdringende herinneringen of een fysiek gevoel dat je weer terugbrengt naar de naarste gebeurtenissen uit je kindertijd. Het ‘managen’ van deze fenomenen kost je veel energie. Energie die je dus niet voor andere dingen kunt gebruiken.

Je hebt geleerd dat je alleen op jezelf kunt vertrouwen. Je vraagt daardoor zelden hulp als je hulp nodig hebt of als je het emotioneel even moeilijk hebt, als je verdriet hebt of als je angstig voelt. Je hebt een voorkeur voor concrete oplossingen, voor doen boven doorvoelen.

vorige

volgende

Je bent niet zo goed in het laten komen, stromen en gaan van gevoelens en vermijdt je gevoelens liever. Omdat het al snel eng of overspoelend voor je wordt als je je gevoelens toelaat. Hierdoor mis je ook een deel van je kompas en een deel van het plezier in je leven.

vorige

volgende

Je hanteert moeilijke situaties en gevoelens als angst, boosheid en verdriet door er grapjes over te maken. En je bent vaak de gangmaker, degene die de humor erin houdt. Maar hiermee houd je jezelf ook weg bij je gevoelens en de behoeften die horen bij een diepergaand contact met de mensen om je heen.

vorige

volgende

Je zorgt voortdurend voor anderen en zorgt dat de mensen om je heen het naar hun zin hebben en krijgen wat ze nodig hebben. Dit doe je ook voor de mensen in je leven die dat eigenlijk helemaal niet verdienen. Je hoort anderen wel eens zeggen dat je je laat gebruiken, maar zelf voel je dat niet zo. Aan onvriendelijk en vijandig gedrag van anderen verbind je weinig consequenties omdat je steeds maar blijft begrijpen waarvoor anderen zich zo gedragen. Hiermee verlies je je eigen grenzen en behoeftes uit het oog.

vorige

volgende

Wellicht herken je jezelf dan in één van de volgende patronen:

Hoe ziet trauma na langdurige mishandeling, seksueel misbruik en/of verwaarlozing in je kindertijd eruit?

Als je opgroeit in een gezin waar het niet veilig is, waarin je huiselijk geweld en/of seksueel misbruik meemaakt of waar de gezinsleden weinig betrokken, emotioneel kil of denigrerend en afkeurend met elkaar omgaan, dan beïnvloedt dat jouw ontwikkeling. Als kind bouw je namelijk een blauwdruk op van jezelf, anderen en de wereld door de ervaringen die je opdoet. Wanneer je ouders, grootouders of verzorgers ook dingen doen die helemaal niet goed voor je zijn, neem je dat mee in jouw blauwdruk van wat je van andere mensen kunt verwachten. Deze blauwdruk stuurt jouw handelen in relaties met andere mensen. Ook neem je het mee in het beeld van jezelf. En als kind in een onveilig gezin ontwikkel je ook manieren om de gezinssituatie te overleven. Hierbij kies je onbewust altijd een manier die past bij wie jij bent. In je latere leven loop je aan tegen de beperkingen van jouw overlevingsmechanismen in vriendschappen, relaties of de manier waarop je met jezelf omgaat.

Fase 1: voorbereiding voor traumaverwerking

Voor succesvolle traumaverwerking is allereerst belangrijk dat er voldoende ruimte in je dagelijks leven is om deze klus aan te pakken. Verder moet je sterke emoties kunnen laten komen, stromen en gaan, moet je jezelf in enige mate kunnen bemoedigen en moet je in enige mate steun van andere mensen kunnen ervaren. Wanneer je in een onveilige gezinssituatie bent opgegroeid, is het niet vanzelfsprekend dat je deze vaardigheden (voldoende) hebt ontwikkeld. Daarom begint de traumabehandeling met het in kaart brengen van jouw dagelijks leven en het inventariseren in hoeverre je in staat bent om sterke emoties te verdragen en ‘uit te zitten’ en in hoeverre je jezelf kunt steunen en bemoedigen en steun van anderen kunt vragen en aannemen. Zo nodig maken we een plan om actuele problemen aan te pakken en om je repertoire van vaardigheden uit te breiden zodat je voldoende ruimte, energie en draagkracht krijgt voor traumaverwerking.

Fase 3: wennen aan jouw 
‘nieuwe leven’

Fase 2: traumaverwerking met
EMDR/schematherapie

Fase 1: voorbereiding voor traumaverwerking

Bij trauma na langdurige mishandeling, seksueel misbruik en/of verwaarlozing in je kindertijd is er meestal een veelheid aan traumatische gebeurtenissen die je zou willen aanpakken. Gelukkig hoeven we die niet allemaal te behandelen met EMDR. Je kunt dit vergelijken met een stapel blikjes die je om wilt laten vallen. Als je onderin de stapel een blikje pakt, valt het grootste deel van de stapel om. Als je meer bovenin een blikje uit de stapel pakt, vallen er minder blikjes. Samen gaan we uitzoeken welke gebeurtenissen we het beste kunnen behandelen met EMDR voor het sterkste effect op jouw klachten. Vervolgens pakken we die gebeurtenissen aan met EMDR. Meer informatie over EMDR kun je vinden op www.emdr.nl. Naast EMDR gebruik ik ook technieken uit de schematherapie. Met behulp van deze technieken kunnen we de blauwdruk uit jouw kindertijd van wat je van andere mensen kunt verwachten bijstellen. Meer informatie over schematherapie kun je vinden op www.schematherapie.nl. 

Fase 3: wennen aan jouw 
‘nieuwe leven’

Fase 2: traumaverwerking met
EMDR/schematherapie

Fase 1: voorbereiding voor traumaverwerking

Na de traumaverwerking kan het zijn dat je even moet wennen aan je nieuwe leven met veel minder klachten of zelfs zonder klachten. Doordat je veranderd bent, kunnen er nieuwe uitdagingen op je pad komen. Soms vraagt dit om het aanleren van nieuwe vaardigheden. In de derde fase besteden we aandacht aan deze veranderingen in jouw dagelijks leven.

Fase 3: wennen aan jouw 
‘nieuwe leven’

Fase 2: traumaverwerking met
EMDR/schematherapie

Traumabehandeling na langdurige mishandeling, seksueel misbruik en/of verwaarlozing in je kindertijd

Deze vorm van traumabehandeling bestaat uit drie fasen: De voorbereiding, traumaverwerking en wennen aan je leven met minder of zelfs zonder klachten.

Trauma en je relatie

Omdat de gevolgen van een onveilige jeugd zich ook kunnen manifesteren als problemen in de relatie met je levenspartner bied ik ook partner relatie therapie aan. Dit doe ik middels EFT. Hierover kunt je meer informatie vinden op www.eft.nl.

Traumabehandeling na (langdurige) mishandeling in een partnerrelatie

Wanneer je mishandeld bent in een partner-relatie hangt het van de aard en de ernst van je klachten af op welke manier we aan de slag gaan.

Kosten en vergoeding

Als BIG-geregistreerd psychotherapeut breng ik de door de NZa vastgestelde tarieven voor een psychotherapeut in rekening. Omdat ik geen contracten heb met zorgverzekeraars breng ik de kosten bij jou zelf in rekening. Wanneer de behandeling valt onder de verzekerde zorg kun je de factuur vervolgens bij je zorgverzekering indienen.

Hoe kan ik me aanmelden?

Je kunt je uitsluitend telefonisch aanmelden, bij voorkeur tijdens het telefonisch spreekuur. In een kort telefoongesprek van ongeveer 15 minuten vraag ik naar je klachten en je hulpvraag en op basis daarvan schat ik in of ik je verder kan helpen of niet.