Verwijzing huisarts

Als je je bij mij wilt aanmelden, heb je een verwijzing van je huisarts voor psychotherapie nodig. Naast je persoonlijke gegevens (naw-gegevens, BSN en geboortedatum) dient op de verwijsbrief vermeld te staan dat je verwezen wordt vanwege een (vermoeden van een) psychische stoornis, zoals vermeld in de DSM-5. Ook dient de verwijsbrief te vermelden of het gaat om een verwijzing naar de basisgeneralistische-ggz of de gespecialiseerde ggz. Tevens dient de naam, functie en de persoonlijke AGB-code van je huisarts in de verwijsbrief te staan. Op de brief dient ook een stempel van de praktijk en/of de handtekening van je huisarts te staan. De brief dient gedateerd te zijn vóór de datum van het eerste gesprek. Zonder een correcte verwijsbrief kan helaas geen behandeling plaatsvinden.

Actuele wachttijd

Tot 1 juni 2024 is er helaas een aanmeldstop. De actuele wachttijd is de wachttijd voor een eerste intakegesprek. Er is geen wachttijd tussen de intake en de behandeling.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of jouw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).