Wanneer je ondanks mijn inspanningen om jou zo adequaat mogelijk te helpen, klachten hebt over de behandeling dan kunt je die het beste eerst met mijzelf bespreken. Als het niet lukt om samen tot een voor jou bevredigende oplossing te komen, dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten) voor de regio Zuid Holland Noord.

Klachten