Tarieven

Tarieven

Als BIG-geregistreerd psychotherapeut breng ik de door de NZa vastgestelde tarieven voor een psychotherapeut in rekening. Deze vind je hieronder. Omdat ik geen contracten heb met zorgverzekeraars breng ik de kosten bij jou zelf in rekening. Wanneer de behandeling valt onder de verzekerde zorg kun je de factuur vervolgens bij je zorgverzekering indienen.

Onverzekerde zorg

Er zijn een aantal diagnoses waarvoor de behandeling buiten de verzekerde zorg valt en dus niet vergoed wordt. De kosten komen dan volledig voor jouw rekening. Dit is bijvoorbeeld het geval bij werkproblemen, relatieproblemen en aanpassingsstoornissen. Voor een individuele behandeling betekent dit dat het zogenaamde OVP-tarief in rekening gebracht wordt. In 2024 bedraagt dit €131,83 per gesprek (dit bestaat uit een gesprek van 45 minuten en 15 minuten indirecte tijd). Voor relatietherapie geldt in mijn praktijk een afwijkend tarief van €110,00 per persoon per sessie van 120 minuten. Een sessie bestaat dan uit een relatiegesprek van 90 minuten en 30 minuten indirecte tijd.

Waarom contractvrij?

Sinds 2016 heb ik geen contracten meer met zorgverzekeraars. Het voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraars ging steeds meer tijd en energie kosten. Door het loslaten van contracten met zorgverzekeraars kan ik deze tijd en energie weer steken in activiteiten die de kwaliteit van de behandeling direct ten goede komen. Dit betekent voor jou dat je de kosten voor een behandeling binnen de verzekerde zorg mogelijk gedeeltelijk zelf moet betalen.

Verzekerde zorg bij een contractvrije psychotherapeut

Psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering, tenzij je in behandeling komt voor een diagnose die buiten de verzekerde zorg valt. Het wettelijk vastgestelde eigen risico komt altijd voor jouw rekening, ook als de behandeling valt onder de verzekerde zorg. In 2023 bedraagt het wettelijk vastgestelde eigen risico €385,-. Het percentage van de kosten dat door jouw zorgverzekering vergoed wordt, hangt af van het soort basisverzekering dat je hebt afgesloten. Omdat ik geen contracten heb met zorgverzekeraars krijg je als je een naturapolis hebt doorgaans 60-75% van de kosten vergoed. Bij een restitutiepolis krijg je doorgaans 100% van de kosten vergoed. Ik raad je met klem aan om voordat je je aanmeldt goed bij je zorgverzekering na te vragen hoeveel van de kosten je vergoed krijgt, zodat je later niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Afspraak afzeggen

Tot 24 uur van tevoren kun je een afspraak kosteloos afzeggen of verzetten. Afzeggingen voor maandag dienen vóór vrijdag 17:30 uur doorgegeven te zijn. Wanneer je korter van tevoren afzegt of helemaal niet afzegt, breng ik een no show tarief in rekening. De eerste keer bedraagt dit € 35,-. Voor alle keren daarna dat je niet of te laat afzegt, breng ik de volledige kosten voor het geplande consult in rekening. Deze kosten worden doorgaans niet vergoed via de zorgverzekering.