Aanmelding
U kunt zich bij mij aanmelden door te bellen tijdens het telefonisch spreekuur op maandag tot en met donderdag van 12:00 uur tot 12:30 uur. In dit telefoongesprek kunt u kort aangeven wat uw klachten zijn en maken we een afspraak voor een eerste gesprek. Na het telefoongesprek kunt u uw aanmelding definitief maken door het invullen van het aanmeldingsformulier op de website.

Kennismaking en onderzoek
In de eerste twee tot vijf gesprekken brengen we uw klachten of problemen zorgvuldig in kaart. Daarnaast besteden we aandacht aan hoe uw dagelijks leven eruit ziet, welke mensen belangrijk voor u zijn en wat u met de behandeling wilt bereiken. Ook vraag ik u naar uw toekomstplannen en -dromen, omdat deze helpen de koers van de therapie te bepalen.

Behandelplan
Na de kennismakingsgesprekken maak ik samen met u een behandelplan. Hierin komen de afspraken over het doel of de doelen van de behandeling, de manier van werken, de frequentie van de gesprekken en de geschatte duur van de behandeling. De duur van de behandeling is sterk afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten, de doelen die u wilt bereiken en de manier waarop u thuis aan de slag gaat met de therapie. In de loop van de gesprekken zullen we regelmatig checken of de behandeling het beoogde effect heeft.

Vragenlijsten
Om tijdens de behandeling goed in de gaten te houden of de behandeling u daadwerkelijk helpt en of u en ik op hetzelfde spoor zitten, maak ik gebruik van twee korte vragenlijsten van vier vragen (CDOI), die u doorgaans elk gesprek invult. De vragenlijst die u aan het begin van het gesprek invult, geeft globaal een indruk van hoe het met u gaat. De vragenlijst die u aan het einde van het gesprek invult, gaat over hoe u het gesprek heeft ervaren. Uw feedback helpt mij om zo snel mogelijk op het goede spoor te komen en om bij te sturen wanneer dat nodig is. Daarnaast maak ik gebruik van een vragenlijst met 45 vragen die het effect van de behandeling meet (OQ45). Deze lijst vult u eens per 3 maanden in. Vanzelfsprekend bespreek ik vervolgens de uitkomst met u.

Behandeling
In elke vorm van psychotherapie vertelt u over wat u meemaakt, over uw gevoelens en uw gedachten en denk ik met u mee om tot oplossingen voor uw problemen te komen. Wat als hefboom of aanknopingspunt voor verandering kan werken, verschilt echter per therapievorm. Meer informatie over de verschillende vormen van psychotherapie vindt u op de pagina over therapievormen.

Richtlijnen
Voor veel klachten zijn bepaalde vormen van psychotherapie effectiever gebleken dan andere. Bij paniekklachten bijvoorbeeld is cognitieve gedragstherapie eerste keus. Bij klachten na een zeer ingrijpende gebeurtenis is dat EMDR. Bij de keuze voor een bepaalde vorm van psychotherapie wegen we dit soort richtlijnen vanzelfsprekend mee.

Klachten
Wanneer u ondanks mijn inspanningen om u zo adequaat mogelijk te helpen, klachten heeft over de behandeling dan kunt u die het beste eerst met mijzelf bespreken. Als het niet lukt om samen tot een oplossing te komen, dan kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).