Waarom contractvrij werken?

De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn:

  • Zorgverzekeraars stellen in hun contracten steeds vaker door hun zelf vastgestelde kwaliteitseisen, naast de kwaliteitseisen die de beroepsgroep (bijvoorbeeld de LVVP en de NVP) stelt. Hiermee gaan ze steeds meer op de stoel van de behandelaar zitten. De vraag is of dit wel wenselijk is. De extra kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars bewerkstelligen namelijk lang niet altijd een verbetering. Wel kost het veel tijd om de verschillende eisen bij te houden. Deze tijd kan niet besteed worden aan patiëntenzorg, bij- of nascholing.

  • Zorgverzekeraars werken met omzetplafonds. Dat betekent dat een gecontracteerde hulpverlener een maximumbudget heeft per zorgverzekeraar. In de zomer van 2014 en in de zomer en herfst van 2015 heeft dat ertoe geleid dat ik nieuwe cliënten heb moeten afwijzen omdat ik onvoldoende budget had voor bepaalde zorgverzekeraars. Dit wil ik niet meer hoeven doen. Daarnaast kost het bijhouden van de verschillende omzetplafonds veel tijd. Deze tijd kan ik niet besteden aan patiëntenzorg, bij- of nascholing.