Kosten en vergoeding: verzekerde zorg of onverzekerde zorg?

Verzekerde zorg
De kosten voor psychotherapie worden grotendeels vergoed uit de basisverzekering. Mijn tarief is het NZa-tarief. U kunt deze tarieven vinden op www.nza.nl/regelgeving/tarieven, onder Curatieve GGZ. Aan het einde van de behandeling stuur ik u een factuur. U kunt deze factuur vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar.

Onverzekerde zorg?
Sinds 1 januari 2012 wordt de behandeling van aanpassingsstoornissen niet meer vergoed. Vanaf 1 januari 2013 wordt ook de behandeling van relatieproblemen, identiteitsproblemen, levensfaseproblemen en werkproblemen niet meer vergoed. Indien u voor deze klachten behandeling wenst, dan worden de kosten hiervoor volledig bij u zelf in rekening gebracht, als een OVP (Overig Product). Het OVP-tarief in mijn praktijk bedraagt € 98,00 per persoon per sessie van 60 minuten. Een sessie bestaat uit een gesprek van 45 minuten en 15 minuten indirecte tijd. Voor relatietherapie geldt een afwijkend tarief, namelijk € 95,00 per persoon per sessie van 120 minuten. Een sessie bestaat uit een relatiegesprek van 90 minuten en 30 minuten indirecte tijd.