Relatietherapie
Bij relatietherapie brengen we aan de hand van de relatieproblemen in kaart in welke vaste patronen u samen met uw partner bent vastgelopen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om felle ruzies die uit het niets lijken te ontstaan en steeds op een voorspelbare manier verlopen. Deze patronen belemmeren vaak het oplossen van alledaagse problemen en het bespreken van dingen die werkelijk belangrijk zijn. Achter een ruzie om een vuilniszak die niet op tijd buiten is gezet, kunnen onuitgesproken verwachtingen, verwijten of gevoeligheden schuil gaan. Nadat aandacht is besteed aan het bewust maken en doorbreken van dergelijke belemmerende patronen, is de weg vrij om nader te onderzoeken wat elk van beide partners anders wil in de relatie en hoe u dit kunt bewerkstelligen.

Een kleine waarschuwing is hierbij op zijn plaats: bij elkaar blijven en de relatie verbeteren hoeft niet altijd het doel of het resultaat te zijn van relatietherapie. Soms kunnen de beperkingen van een relatie tijdens de gesprekken pijnlijk duidelijk worden. In dat geval kijken we samen hoe u het beste verder kunt gaan.

<<< Terug