Oplossingsgerichte therapie
Oplossingsgerichte therapie is een doelgerichte, praktische en optimistische vorm van psychotherapie. Meer dan in andere therapievormen focussen we op oplossingen en mogelijkheden.

Allereerst brengen we in concrete en praktische termen in kaart hoe u wilt dat uw leven eruit ziet aan het einde van de therapie. Vervolgens bekijken we elk gesprek opnieuw welke kleine, haalbare stap u in die richting kunt zetten. Momenten waarop uw klachten en problemen er even niet of in mindere mate waren en dagen waarop uw leven al even wat meer leek op de door u gewenste situatie, kunt u zien als aanknopingspunten voor het vinden van mogelijke oplossingen voor uw klachten en problemen. Wanneer een volgende stap niet meteen aanwijsbaar is, onderzoeken we deze momenten dan ook grondig.

Oplossingsgerichte therapie is doorgaans kortdurend en in principe geschikt voor alle klachten en problemen. Het kan goed gecombineerd worden met technieken uit de cognitieve gedragstherapie.

<<< Terug