De tekst op deze pagina zou eigenlijk kort en simpel moeten zijn. Helaas is de organisatie van de GGZ in Nederland op dit moment niet simpel. Inzicht krijgen in de kosten van uw psychotherapie is daardoor niet gemakkelijk. Wel is het belangrijk, zodat u weet waar u aan toe bent en later niet voor vervelende verrassingen kom te staan. Daarom is de tekst op deze pagina helaas erg lang.

Wanneer u na het lezen van deze tekst nog twijfelt of uw behandeling bij mij vergoed wordt, checkt u dat dan altijd vooraf met uw zorgverzekeraar. Het is aan te raden om dit per e-mail te doen.

Algemene informatie
Om te bepalen of u psychotherapie bij mij vergoed krijgt, is allereerst het onderscheid tussen verzekerde en onverzekerde zorg van belang. Verder verschillen de kosten en vergoedingen ook per zorgsoort. Uw behandeling kan vallen onder de Gespecialiseerde GGZ of de Generalistische Basis- GGZ. Tenslotte is de aard van uw basisverzekeringspolis van belang. Dat kan een naturapolis zijn of een restitutiepolis.

Contractvrije praktijk
Sinds 1 januari 2016 werk ik contractvrij.

Kosten en vergoeding: verzekerde zorg of onverzekerde zorg?

Kosten en vergoeding: Gespecialiseerde GGZ of Generalistische Basis-GGZ?

Meer informatie