Inzichtgevende psychotherapie op analytische basis
In mijn praktijk is inzichtgevende psychotherapie gebaseerd op moderne vormen van psycho-analytische psychotherapie. Het is een vrije, minder gestructureerde, explorerende vorm van therapie. De focus ligt bij emoties en gevoelens.

Emoties spelen een belangrijke rol bij het maken van (alledaagse) keuzes. Emoties werken als uw kompas. Wanneer u structureel een bepaalde emotie van uzelf niet serieus neemt of (onbewust) probeert weg te houden, raakt uw kompas ontregeld. Uw gevoel en verstand zijn dan niet meer met elkaar in overeenstemming. Een voorbeeld hiervan is niet boos durven worden uit angst dat anderen u niet meer aardig zullen vinden. Een ander voorbeeld is verdriet niet durven tonen omdat u dat zwak vindt.
Bij deze therapievorm vertelt u wat u bezig houdt en onderzoekt u uw gevoelens en gedachten. Net als bij schematherapie gaan we op zoek naar vaste patronen van denken, voelen en doen die u in de weg zitten. Hierbij letten we extra op het serieus nemen van uw emoties zonder deze te bagatelliseren of uit te vergroten, zodat uw emoties weer een betrouwbaar kompas voor u kunnen worden.

Deze vorm van therapie kan zowel kortdurend als langer durend zijn en is geschikt voor milde angst- en stemmingsklachten, milde identiteitsproblemen, hardnekkig perfectionisme en lichte persoonlijkheidsproblematiek.

<<< Terug