Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is een klachtgerichte, actieve en gestructureerde vorm van psychotherapie. Het uitgangspunt is dat uw klachten in stand gehouden worden door belemmerende, negatieve of irreële patronen van denken en/of belemmerende manieren van doen.

In de behandeling leert u de gedachten op te sporen die u in de weg zitten en klachten geven. Ook gaat u op zoek naar gedrag waarmee u uw problemen onbedoeld in stand houdt. Vervolgens leert u manieren om uw hinderlijke gedachten te onderzoeken en bij te stellen en uw belemmerende gedrag te veranderen. Om dit goed onder de knie te krijgen, doet u huiswerkopdrachten, zoals het bijhouden van een dagboekje van uw klachten en het oefenen met uw gedachten onderzoeken en uitdagen. Zo krijgt u het aanpakken van uw belemmerende gedachten goed onder de knie en kunt u weer op eigen kracht verder.

Cognitieve gedragstherapie is veel onderzocht en is effectief gebleken voor angstklachten en depressie. Verder zijn er veel zelfhulpboeken geschreven vanuit de cognitieve gedragstherapie. Deze therapievorm is veelal kortdurend.

<<< Terug